Mamula: Chceme ke všemu přistupovat s optimismem

F r ý d e k-M í s t e k - Mohlo by se zdát, že v současné neklidné situaci veškerá činnost klubu a mládeže ustala. Rozhodně tomu tak není. Trenéři a funkcionáři MFK Frýdek-Místek z.s. se aktivně zapojují nejen v boji se zakeřným virem.

Už je to několik dní, co byl v České republice vyhlášen kvůli zabránění šíření koronaviru nouzový stav. Vedení mládeže samozřejmě promptně zareagovalo, a ještě před vyhlášením sáhlo ke zrušení všech tréninků a dalším nutným opatřením. To však neznamená, že by se v klubu zahálelo. „Trenéři mládeže pomáhají a aktivně pracují z domu. Mimo služby „nákup seniorům“ se výkonný výbor MFK Frýdek-Místek usnesl na podpoře aktivního přístupu v období „karantény“ s cílem udržet pohybové a tělesné aktivity dětí a mládeže,“ sdělil předseda MFK Frýdek-Místek z. s. Radim Mamula a zároveň nastínil, jak vše probíhá. Za tímto účelem vedoucí šéftrenéři rozdávají pokyny ostatním trenérům k předávání rad nejmladším fotbalistům, jak cvičit v domácích podmínkách a uchovat si zdravého ducha. Současně se zabývají analýzami sportovní metodiky, jejímž cílem je, aby kluci a holky zůstali v dobré tělesné kondici a současně se těšili návratu na zelený pažit a do běžného života.“ 

V těchto nelehkých chvílích může leckdo podlehnout chmurám a černým scénářům, předseda spolku však nabádá k optimismu. „Chceme ke všemu přistupovat s optimismem, zodpovědně a současně kreativně. Přes složité období je také vhodné podporovat dobrou náladu. S cílem zdolat „neviditelného nepřítele“ se rovněž všichni zapojují do kompletního desinfikování veškerých prostor areálu Stovky a Lískovec.“ Na závěr jsme se ještě vrátili ke službě „nákup seniorům“, s kterou byl klub první vlaštovkou, načež se připojovali další. „V této době je důležité držet spolu a táhnout za jeden provaz. Jsme rádi, že alespoň touto službou můžeme trochu přispět,“ uvedl předseda Městského fotbalového klubu Frýdek-Místek Radim Mamula. My zároveň dodávám, že služba „nákup seniorům“ je stále aktivní. Bližší info na telefonním čísle +420 739 485 538, objednávky na mailu sekretar@mfkfm.cz.