Informace pro rodiče

Fotbalová školička je u nás tvořena vždy ze dvou někdy i tří ročníků.

Děti bude učit novým věcem 5 kvalifikovaných a proškolených trenérů. Pro nejmladší děti ze školičky budeme chtít i možné zapojení rodičů v tréninkové jednotce, aby se dítě cítilo co nejbezpečněji.

Náplní všech tréninkových jednotek budou hlavně pohybová, zábavná cvičení a průpravné hry s cílem rozvoje pohybových schopností, fotbalových dovedností, sebevědomí, samostatnosti a tvořivosti.

Děti, rozdělujeme do menších skupin tak, abychom pro ně zajistili co nejlepší prostředí v rámci učení a rozvoje.

Fotbalová školička odehraje také pár přátelských zápasů s různými týmy formou 3 na 3. Cílem těchto utkání ovšem nejsou výsledky, nýbrž rozvoj dětí. Nejnadanější a nejpřipravenější děti ze školičky poté přecházejí do mladší přípravky kategorie U8.

Těšíme se na Vás a Vaše děti v naši Fotbalové školičce.