Soutěže přerušeny, tréninky mládeže pokračují

F r ý d e k-M í s t e k - Dle nařízení Vlády jsou od pondělí 12. října minimálně na čtrnáct dní přerušeny všechny sportovní soutěže v ČR. Týká se to samozřejmě i soutěží fotbalových. Tréninkový proces mládeže bude ale v tomto období nadále probíhat, samozřejmě za dodržování aktuálních nařízení a opatření.

Tréninky našich mládežnických týmů budou od 12. října probíhat ve zpřísněném režimu dle aktuálních nařízení a opatření, jež vydal Úřad vlády České republiky. Při trénincích nemohou být využívány vnitřní prostory areálu včetně kabin a sprch. Na jednom hřišti pak může být 20 osob včetně trenérů. Fotbalový areál Stovky je naštěstí tak disponovaný (tři travnatá hřiště, jedno s umělým trávníkem), že trénovat budou moci podle uzpůsobeného tréninkového harmonogramu všechna naše mládežnická mužstva. Hráči mají od trenérů a trenérek jednotlivých kategorií přesné informace o následujícím programu v příštích dnech. Zároveň stále platí, že areál je pro veřejnost, to jest i pro rodiče, uzavřený. Děkujeme za pochopení.

Co se týká náborů nových fotbalistů, fotbalistek a tréninků, můžete v případě dotazů pro bližší informace kontaktovat šéftrenéra přípravek Kamila Kořínka +420 739 485, mladez@mfkfm.cz.