Konec roku 2017 se přiblížil

Tradiční Silvestrovské fotbalové derby frýdecko-místeckých Válcoven a Slezanu ukončí rok 2017

Dovolte nám tedy poděkovat všem za podporu, zejména Statutárnímu městu Frýdek-Místek, partnerům a dalším organizacím včetně Moravskoslezského kraje, FAČR, STESU, LFA, ČUS a MŠMT.

Pomocí této podpory se nám podařilo posunout na vyšší úroveň sportovně materiální zázemí pro výchovu a reprezentaci našich fotbalistů, což je vynikající signál pro příznivce sportu a fotbalu zvlášť.

Zejména byly zakoupeny nové dresy všem žákovským kategoriím včetně vycházkových souprav. V roce 2018 se budou také naší nejmenší Valcíři prohánět na hřištích ve zbrusu nových dresech, které samozřejmě bude zdobit naše tradiční šerpa.

Všem sportovním úsekům bylo pořízeno nové fotbalové vybavení, zejména taktické pomůcky, přenosné branky, metodické prostředky a další fotbalové tréninkové potřeby, které pomohou ve sportovním růstu a výchově. Dále byl zajištěn pitný a stravovací režim v období dvoufázové přípravy včetně soustředění, kvalitní regenerace a zdravotnická péče. Pozadu nezůstala ani osobní vybavenost trenérů, a to nejen jednotným oblečením, ale i dalšími pomůckami pro vyhodnocování tréninkových procesů. Též bylo dbáno na kvalitní trenérské vzdělávání, včetně podpory zvyšování trenérských kvalifikací.

Rovněž se musíme zmínit o získaných zdrojích z Moravskoslezského kraje na revitalizace travnatých ploch a poděkovat za odvedenou práci všem partnerským firmám a hlavně správcům areálu, kteří mají významný podíl na jeho zvyšující se provozní úrovni.

Výhled na rok 2018 je také velmi pozitivní. Získaná dosavadní podpora na nadcházející období nám pomůže tento trend minimálně udržet, což je optimistická zpráva pro všechny děti, žáky, dorostence a mladé nadějné talenty a ostatní fotbalisty a příznivce kopané ve Frýdku-Místku.

Podpora mladých talentů a odchovanců se rovněž výrazně posunula vpřed s velkým přihlédnutím na podporu přechodu z dorostenecké do mužské kategorie. V současné době se metodicky věnujeme minimálně 7 hráčům, kteří vyšli z dorostu. Přímý skok do A týmu se zatím podařil Bohdanovi Veličkovi. Ostatní kluci válčí v minimálně divizních soutěžích a hlavně si nevedou špatně a šance na jejich „povolání“ do boje se neustále zvyšuje. Nad to se kluci účastní s „Áčkem“ pravidelných tréninků. Tímto pro jejich sportovní progres konáme, co je v našich silách. Cílem je a bude etablování odchovanců do mužské kategorie. Avizovaný počet chceme neustále zvyšovat a metodiku komplexní podpory odchovanců postavit do adekvátní roviny. Čím rychleji se nám tato cesta podaří zvládnout, tím lépe pro celou lipinskou kopanou.

Vedení kubu také pracuje na založení klubové akademie v kooperaci se školskými institucemi a vedením města. Návazně se zaměříme také na metodickou práci trenérů a případné posílení kvality, což vyplývá ze závěrů hodnocení práce s dětmi napříč všech věkových kategorií panem Radomírem Hlaváčem.

S odchodem starého a příchodem Nového roku 2018 bychom chtěli velmi poděkovat všem, kteří mají o rozvoj fotbalu ve Frýdku-Místku upřímný a opravdový zájem. Děkujeme za obětavou práci řadě trenérů, kteří věnují svůj čas naším hráčům nad rámec svých „povinností“.

Poděkování patří také všem hráčům, kteří hrdě hájili barvy a šerpu našeho klubu a své případné momentální nezdary nahradili příkladnou bojovností. Děkujeme rodičům, kteří přivedli své děti na Stovky a spolupracují s klubem.

Do Nového roku přejeme hodně zdraví, sportovní a pracovní úspěchy a těšíme se na další spolupráci!   

Radim Mamula

Libor Koval