Vyjádření vedení MFK Frýdek-Místek, a.s.

Na základě pondělního vyjádření některých zastupitelů města Frýdek-Místek v médiích, jsme se rozhodli na tuto nešťastnou interpretaci vůči profesionálnímu klubu konkrétně reagovat.

Vedení MFK Frýdek-Místek, a.s., zásadně odmítá jakékoliv spekulativní nařčení o možném podvodném jednání. Tohoto jsme se NIKDY nedopustili a zásadně se od takovýchto nařčení distancujeme. I přes neúčast zástupců města ve statutárních orgánech akciové společnosti bilaterální spolupráce funguje na zaběhlých principech a zástupci města jsou informováni o stavu a vývoji v A-týmu.

Za dobu našeho působení v klubu MFK Frýdek-Místek, a.s. (myšleno za dobu vlastnictví majoritního podílu v a.s.) jsme se pokoušeli maximálně zhodnotit naše zkušenosti a zúročit je v dobré a zdravé fungování klubu ve městě Frýdek-Místek. O našem nasazení svědčí také značné finanční prostředky investované do majetkového vstupu a provozu klubu. Stejně tak i v současnosti vyvíjíme maximální úsilí o zachování II. ligy profesionálního fotbalu ve městě a toto je naším základním cílem do nadcházející sezony. Jsme přesvědčeni, že potenciál místního fotbalu je značný a může mít trvalý charakter na velmi slušné úrovni. K tomu však je zapotřebí kooperace zainteresovaných stran a vzájemná transparentní spolupráce.

Po omezení financování ze strany Statutárního města Frýdek-Místek jsou vlastníci a partneři klubu jediní, kteří se de facto finančními prostředky podílejí na chodu A-týmu, vyjma kooperační dohody se zapsaným spolkem o podpoře hráčů do 26 let. Také je nutné zdůraznit, že na chodu A-týmu koncepčně navazují dorostenecké kategorie.

Neumíme si nyní vysvětlit, proč jsme nyní postaveni před novou situaci, tj. ztráta plánované podpory a snížení kurzu na záchranu ve druhé lize. Bohužel fotbalový klub našeho charakteru se bez spolupráce s vlastníkem stadionu, tréninkového zázemí a významného donátora, může obejít jen stěží.

Současná situace může vycházet z nepřesné interpretace některých kroků či z nedostatečné komunikace mezi klubem a zástupci města. My, vedení klubu, naši funkcionáři, realizační tým i hráči, se obáváme, že ze strany zastupitelů města může změna dosavadní dotační politiky znamenat nezájem zachování profesionálního fotbalu ve Frýdku-Místku.

Současná situace se může projevit zásadním způsobem na fungování jak A-týmu, tak v dalších kategoriích, zejména deklarovaných týmů dorostenců, které jsou slibnou základnou budoucího sportovního zastoupení a reprezentace kopané a sportu ve Frýdku-Místku.

Dále potvrzujeme, že jsme připraveni prezentovat všem zástupcům města současnou situaci a rozebrat případné problémy tak, aby se zúčastněné strany mohly dohodnout na jasném postupu a vedení klubu se naplno věnovalo současným cílům, a to je zachování profesionálního klubu a udržení druhé ligy mužů v našem městě - Frýdek-Místek.

V případě potřeby jsme připraveni projednat a schválit účast zástupců města ve vedení A-týmu, avšak ne na základě diktátu, ale po vzájemné dohodě a s případnou patřičnou personální obměnou. Je nesporné, že v případě obnovení původně schválené dotační podpory je požadavek města ohledně personálních změn adekvátní. Proto potvrzujeme, že vedení klubu bylo a je připraveno být maximálně transparentní. Ač to není pravidlem, že zástupci města působí v orgánech všech podporovaných klubů, my jsme s ohledem na maximální zájem o rozvoj připraveni na této úrovni kooperovat.

Nevylučujeme, že v případě nastartování nové, vzájemně konstruktivní spolupráce, můžeme zahájit otevřená věcná jednání na téma majetkového vstupu Statutárního města Frýdek-Místek do akciové společnosti. Tento proces však dle našeho názoru nemůže mít vliv na současný provoz klubu, který není možné přerušit. S opatrností máme obavy, že dobré jméno klubu, celého realizačního týmu a hráčů, může být současným postojem města ohroženo. Věříme, že se uvedenou vzájemně nepříjemnou situaci podaří vyřešit, a to v co možná nejkratším termínu. 

MFK Frýdek-Místek, a.s.